oksnes

SOLDIAGRAM

---

Her kan du se hvordan sola faller på boligfeltet gjennom døgnet på en mai-dag.

Dra slideren under bildet, eller bruk pilene for å se endringene over tid. Tidspunkt for sol opp- og nedgang ser du også her.

Klokkeslett
02:50
03:20
03:50
04:20
04:50
05:20
05:50
06:20
06:50
07:20
07:50
08:20
08:50
09:20
09:50
10:20
10:50
11:20
11:50
12:20
12:50
13:20
13:50
14:20
14:50
15:20
15:50
16:20
16:50
17:20
17:50
18:20
18:50
19:20
19:50
20:20
20:50
21:20
21:50
22:20
22:50
23:20
02:50
02:50
02:50