oksnes


OM PROSJEKTET

---

Melandgården består av fire byggetrinn, der det vil komme fire leilighetsbygg. Det første trinnet har 18 leiligheter. Det er fem leiligheter i hver av de tre første etasjene, der alle er sikret gjennomgående leiligheter.I bakkant av bygningen settes det opp garasjer for hver leilighet, med en egen praktisk sportsbod. På bakkeplan blir det etablert vei bak bygningen, slik at man i forkant av leilighetene ikke vil ha noen biltrafikk. 

Størrelsen på tomten har gjort det mulig å lage et generøst grøntområde foran byggene, med leke- og oppholdsarealer. Det blir plantet nye busker og hekker, og parkarealet vil bli utstyrt med benker og lekeapparater for en trivelig hverdag.